գոյութիւն

գոյութիւն

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,12 4,28 13,19 16,5 16,19
existence, essence, substance

freq: 5


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔπαρξις existentia, subsistentia եւ σύστασις constitutio Գոլն իրօք ʼի բնութեան իրաց. կալն. գտանիլն. իսկ զեղականաց ասի նաեւ իբր Գոյացումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 14c, 15c գ. οὑσία substantia, essentia Գոյաւոր էութիւն. իսկութիւն եւ բնութիւն գոյակի. էակ ըստ ինքեան ենթակայացեալ՝ ենթակայ պատահմանց. եւ Գոյակք. իրք. *Յաղագս գոյացութեանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՂՋԵՐՈՒԱՔԱՂ — (ի, ից.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. χίμαιρα, τραγέλαφος chimaera, hircocervus որ եւ ՔԻմԵՌ. Մտացածին կենդանի անգոյ որպէս խառնուրդ եղջերուի եւ քաղի. *Յիրողութեանցն ոմանք անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն, եւ արալէզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0863 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. αὑτότης ipseitas ὐπόστασις ut subsistentia, et subsistentia Գոլն ինքեան եւ յինքեան՝ որպէս եւ էն. եւ զի դերանունս Ինքն՝ ոչ է յայտնիչ որոշ դիմի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԾԱՆՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, 11c գ. παραγωγή productio, deductio, derivatio Յառաջածութիւն. ածանցականութիւն. գոյաւորութիւն. եղանութիւն. *Գոյութիւն ʼի գոլոյն ասի. իսկ գոլն՝ ածանցութեան իրիք մտածութիւն ենթագրէ. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԵՐՏՈՂ — (ի.) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date կերտող բոլոր եղելոց. արարիչ ամենայն արարոց. *Աստուած ինքնաբուն, վսեմական գոյութիւն, ամենակերտող յոչէից էացելոց. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ կամ ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ. πάνσοφος omniplenus sapientia, sapientissimus Լի ամենայն իմաստութեամբ. իմաստուն ամենայնիւ յամենայնի. ամենագէտ. ասի պարզապէս զԱստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ա. Ա՛յլ ըստ ազգի կամ տեսակի. աննման. տարբեր. այլագունակ. ուրիշ կերպ. ἐτεροῖος diversus a reliquis, dissimilis *Անխառն եւ այլազան (են ʼի բնէ տարերքն). Արիստ. աշխ.: *Այլազան զարմի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԳԱԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: 8c գ. Անարգ գոյութիւն. կամ ըստ յն. Անգոյութիւն անարգաբար. զի ասի զանկեալ բնութենէս. *Յանարգագոյութիւն անկանէր, եւ ʼի կորստեան վտանգ. Դիոն. եկեղ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԹԱՐԳՄԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0150 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. ἁνερμήνευτος inexplicabilis, inscrutabilis Զոր անմարթ է թարգմանել կամ մեկնել. անճառելի. մեկնութեան տակ չինկնօղ. ... *Անթարգմանելի է քո տնօրէնութիւնդ Քրիստոս Աստուած. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.